Vitajte na našej stránke

 

Naša firma sa zaobera dodávkami a montážami:

 

bleskozvody

elektrické prípojky

elektroinštalácie do bytov, domov a novostavieb 

pripájanie elektro spotrebičov

dátové rozvody

kamerové systémy

alarmy 

montáž interierových a exterierových svietidiel

montáž svietidiel verejného osvetlenia

vypracovanie cenovej ponuky

dodanie potrebného materialu a vybavenia

vyhotovenie revíznej správy

Naše služby sú pripravené pre Vás.